1,600.00
1,500.00

Ανοιγόμενες

Ντουλάπα 660 242*65*209

1,200.00

Ανοιγόμενες

Ντουλάπα 641 242*65*209

1,200.00

Επίπλωση Ξενοδοχείων

Ντουλάπα 620 240*62*240

1,300.00
1,200.00
1,800.00
1,900.00
1,500.00
1,500.00