157.00
138.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,500.00

Ανοιγόμενες

Ντουλάπα 660 242*65*209

1,200.00

Ανοιγόμενες

Ντουλάπα 650 254*62*209

1,200.00

Ανοιγόμενες

Ντουλάπα 641 242*65*209

1,200.00
1,900.00

Επίπλωση Ξενοδοχείων

Ντουλάπα 620 240*62*240

1,300.00
1,200.00